PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE

 

AXA PRIORITARĂ 1 – CERCETARE, DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ ȘI INOVARE (CDI) ÎN SPRIJINUL COMPETITIVITĂȚII ECONOMICE ȘI DEZVOLTĂRII AFACERILOR

 

Acțiunea 1.2.3 – Parteneriate pentru transfer de cunoștințe

 

Promovarea, identificarea și realizarea de parteneriate pentru transfer de cunoștințe în domeniul ecologiei industriale

 

PARTENER ECOIND

 

ID/SMIS 2014+
P_40_300 / 105581