În vederea îndeplinirii obiectivului proiectului, respectiv desfășurarea de activități de transfer de cunoștințe în domeniul ecologiei industriale, INCD – ECOIND va sprijini întreprinderile prin: accesul la facilitați, instalații, echipamente (activități de tip B); activități de transfer de abilitați/competente CD si de sprijinire a inovării (activități de tip C); CD in colaborare efectiva (activități de tip […]