Activitatea A – Stimularea transferului de cunoștințe

Activitatea B – Accesul întreprinderilor la facilitățile, instalațiile și echipamentele INCD ECOIND

 • Sub-activitatea B1. – Acces la infrastructură / laboratoare / echipamente CD ale INCD ECOIND (inclusiv instruire)
 • 17 27 contracte subsidiare tip B:
  • Contract subsidiar tip B nr. 10063/16.06.2017 incheiat cu SC EDILUL CGA SA „Instruirea personalului din laboratorul de microbiologie a SC EDILUL CGA SA privind metodele bacteriologice utilizate in controlul calitatii apei potabile si masurile de asigurare si control al calitatii rezultatelor” – finalizat
  • Contract subsidiar tip B nr. 10064/16.06.2017 incheiat cu SC EDILUL CGA SA „Instruirea personalului din laboratoarele SC EDILUL CGA SA privind metodele de determinare a parametrilor fizico-chimici din probe de apa potabila si apa uzata si masurile de asigurare si control al calitatii rezultatelor” – finalizat
  • Contract subsidiar tip B nr. 5969/20.04.2018 incheiat cu SC SANIMED INTERNATIONAL IMPEX SRL „Accesul personalului din laboratorul Centrului de Cercetare si Servicii in Biotehnologii Avansate din cadrul SANIMED INTERNATIONAL IMPEX SRL la infrastructura INCD ECOIND privind dezvoltarea de metode HPLC pentru determinarea poluantilor organici din probe de apa” – finalizat
  • Contract subsidiar tip B nr. 5970/20.04.2018 incheiat cu SC SANIMED INTERNATIONAL IMPEX SRL „Accesul personalului din laboratorul Centrului de Cercetare si Servicii in Biotehnologii Avansate din cadrul SANIMED INTERNATIONAL IMPEX SRL la infrastructura INCD ECOIND pentru dezvoltarea de metode fizico-chimice a poluantilor din ape cu matrici complexe” – finalizat
  • Contract subsidiar tip B nr. 5971/20.04.2018 incheiat cu SC SANIMED INTERNATIONAL IMPEX SRL „Accesul personalului din cadrul SC SANIMED INTERNATIONAL IMPEX SRL la infrastructura Laboratorului de Control Bacteriologic din cadrul INCD ECOIND si transfer de cunostinte privind dezvoltarea / implementarea de metode specifice controlului microbiologic al calitatii apei (potabila si uzata) precum si privind masurile de asigurare si control al calitatii rezultatelor – finalizat
  • Contract subsidiar tip B nr. 17196/12.10.2018 incheiat cu SC PLAN ALESE SRL „Testarea calitatii apei din procesul de obtinere a unui nou produs alimentar (bere) prin asigurarea accesului intreprinderii SC Plan Alese SRL la infrastructura INCD ECOIND” – finalizat
  • Contract subsidiar tip B nr. 17312/15.10.2018 incheiat cu SC TIC MARCON SRL „Accesul personalului din laboratorul SC TIC MARCON SRL la infrastructura INCD ECOIND pentru dezvoltarea unor metode fizico-chimice de determinare a poluantilor din apa uzata” – finalizat
  • Contract subsidiar tip B nr. 2219/13.02.2019 incheiat cu SC PRO AIR CLEAN ECOLOGIC SA „Accesul personalului din cadrul SC PRO AIR CLEAN ECOLOGIC SA la infrastructura de cercetare a INCD ECOIND pentru dezvoltarea si validarea metodelor de determinare a unor metale toxice din probe de sol si namol” – in curs de implementare
  • Contract subsidiar tip B nr. 2221/13.02.2019 incheiat cu SC PRO AIR CLEAN ECOLOGIC SA „Accesul personalului din cadrul SC PRO AIR CLEAN ECOLOGIC SA la infrastructura de cercetare a INCD ECOIND pentru verificarea si validarea metodelor spectrofotometrice UV VIS de incercare pentru forme de azot din probe de apa uzata si apa potabila” – in curs de implementare
  • Contract subsidiar tip B nr. 2223/13.02.2019 incheiat cu SC PRO AIR CLEAN SA „Accesul personalului din cadrul SC PRO AIR CLEAN ECOLOGIC SA la infrastructura de cercetare a INCD ECOIND pentru testarea tehnicilor si metodelor de prelevare a probelor de sol si namol” – in curs de implementare
  • Contract subsidiar tip B nr. 1357/30.01.2019 incheiat cu SC GEOSTUD SRL „Accesul personalului din cadrul SC GEOSTUD SRL la infrastructura de cercetare INCD ECOIND pentru dezvoltarea si validarea metodei de determinare a produselor petroliere din probe de apa si sol prin tehnica IR” – in curs de implementare
  • Contract subsidiar tip B nr. 2043/11.02.2019 incheiat cu SC TIC MARCON SRL „Accesul personalului din laboratorul SC TIC MARCON SRL la infrastructura INCD ECOIND pentru testarea tehnicilor si metodelor de prelevare si conservare a probelor de apa potabila, apa uzata si apa subterana – in curs de implementare
  • Contract subsidiar tip B nr. 2045/11.02.2019 incheiat cu SC TIC MARCON SRL „Accesul personalului din laboratorul SC TIC MARCON SRL la infrastructura INCD ECOIND pentru dezvoltare si validarea / verificarea metodelor globale de testare a calitatii apei bazate pe tehnici de combustie (TOC, DOC, Nt, AOX) – in curs de implementare
  • Contract subsidiar tip B nr. 2047/11.02.2019 incheiat cu SC TERRA DINAMIC SRL „ Accesul SC TERRA DINAMIC SRL la infrastructura INCD ECOIND pentru realizarea unor dispersii ale concentratiei de miros in aer, inclusiv instruirea personalului” – in curs de implementare
  • Contract subsidiar tip B nr. 2142/12.02.2019 incheiat cu SC OEHLER MECANICA SRL „Accesul SC OEHLER MECANICA SRL la infrastructura INCD ECOIND pentru evaluarea emisiilor de poluanti in aer datorate proceselor tehnologice, inclusiv instruirea personalului” – in curs de implementare
  • Contract subsidiar tip B nr. 2144/12.02.2019 incheiat cu SC OEHLER MECANICA SRL „Accesul personalului din cadrul SC OEHLER MECANICA SRL la infrastructura de cercetare a INCD ECOIND pentru efectuarea de teste privind calitatea apei uzate, apei pluviale, apei subterane si a namolului din procesele de fabricatie” – in curs de implementare
  • Contract subsidiar tip B nr. 2049/11.02.2019 incheiat cu SC TERRA DINAMIC SRL „Accesul SC TERRA DINAMIC SRL la infrastructura INCD ECOIND pentru determinarea concentratiei de miros rezultat din procese tehnologice, inclusiv instruirea personalului” – in curs de implementare
  • Contract subsidiar tip B nr. 2329/18.02.2019 incheiat cu SC LEBON TRADING SRL „Acces la infrastructura INCD ECOIND pentru testarea ecotoxicologica a unor produse de tip detergenti, in vederea stabilirii caracteristicilor de biodegradabilitate si toxicitate acvatica si conformarii la cerintele Regulamentului European privind Detergentii” – in curs de implementare
  • Contract subsidiar tip B nr. 2349/14.02.2019 incheiat cu SC CESIU SRL “Accesul personalului din laboratorul SC CESIU SRL  la infrastructura de cercetare a INCD ECOIND pentru dezvoltarea si validarea metodelor de determinare a pesticidelor clorurate si a fenolilor din probe de apa” – in curs de implementare
  • Contract subsidiar tip B nr. 2347/14.02.2019 incheiat cu SC CESIU SRL “Accesul personalului din cadrul SC CESIU SRL  la infrastructura de cercetare INCD ECOIND pentru testarea metodei prin spectrometrie IR de determinare a produselor petroliere / hidrocarburilor din petrol din probe de mediu” – in curs de implementare
  • Contract subsidiar tip B nr. 2345/14.02.2019 incheiat cu SC CESIU SRL “Accesul personalului din cadrul SC CESIU SRL  la infrastructura de cercetare a INCD ECOIND pentru efectuarea testelor de prelevare a probelor de apa potabila, apa subterana si apa uzata si de estimare a incertitudinii de masurare specifice activitatii de prelevare” – in curs de implementare
  • Contract subsidiar tip B nr. 3783/11.03.2019 incheiat cu SC PROD SUIN SRL “Accesul personalului SC PROD SUIN SRL la infrastructura de cercetare a INCD ECOINS pentru dezvoltarea tehnicilor de prelevare a probelor de apa subterane si a metodelor volumetrice de analiza a apelor subterane (CCOMn si Cl)” – in curs de implementare
  • Contract subsidiar tip B nr. 5451/05.04.2019 incheiat cu SC PROEMAG COSMETICE SRL “Acces la infrastructura INCD ECOIND pentru testarea unui produs (detergent natural pentru rufe), in vederea stabilirii caracteristicilor ecotoxicologice (biodegradabilitate si toxicitate acvatica) si evaluarii conformitatii produsului la cerintele Regulamentului European privind Detergentii” – in curs de implementare
  • Contract subsidiar tip B nr. 4643/25.03.2019 incheiat cu SC Laborator Central Constructii CCF SRL “Accesul personalului din cadrul SC LABORATOR CENTRAL CONSTRUCTII CCF SRL la infrastructura de cercetare a INCD ECOIND pentru verificarea si validarea metodelor de incercare pentru determinarea sulfurilor dizolvate si a sulfatilor din probe de apa potabila si apa uzata” – in curs de implementare
  • Contract subsidiar tip B nr. 3358/04.03.2019 incheiat cu SC DUCATEX SRL “Accesul personalului din cadrul SC DUCATEX SRL la infrastructura de cercetare a INCD ECOIND pentru testarea tehnicilor si metodelor de prelevare a probelor de mediu (ap, sol)” – in curs de implementare
  • Contract subsidiar tip B nr. 3785/11.03.2019 incheiat cu SC Compressor Pump Industrial SRL “Acces la infrastructura INCD ECOIND pentru realizare teste si determinari fizico-chimice si microbiologice necesare pentru dezvoltare, imbunatatire si monitorizare functionare instalatii de tratare apa, inclusiv configuratii ionizatoare Aquanode si Medoxsil” – in curs de implementare
  • Contract subsidiar tip B nr. 4384/20.03.2019 incheiat cu SC SETCAR SA “Accesul personalului SC SETCAR SA la facilitatile si echipamentele INCD ECOIND si transfer de cunostinte privind metodologia de caracterizare a periculozitatii deseurilor si atribuire cod de deseu” – in curs de implementare

Activitatea C – Transfer de abilități / competențe de cercetare – dezvoltare și de sprijinire a inovării

 • Sub-activitatea C1. – Activități de cercetare industrială și/sau dezvoltare experimentală contractuale, efectuate pentru și în numele întreprinderii
  • Sub-activitatea C1.1 – Activități de cercetare industrială contractuale
  • Sub-activitatea C1.2 – Activități de dezvoltare experimentală contractuale
 • Sub-activitatea C4. – Servicii de etichetare de calitate, testarea și certificarea calității furnizate de INCD ECOIND
 • 9 10 contracte subsidiare tip C:
  • Contract subsidiar tip C nr. 21431/08.12.2017 incheiat cu SC ISAF – SOCIETATE DE SEMNALIZARI SI AUTOMATIZARI FEROVIARE SA „Tranzitia SIMCM implementat la cerintele standardului SR EN ISO 9001:2015 si SR EN ISO 14001:2015” – finalizat
  • Contract subsidiar tip C nr. 3590/07.03.2018 incheiat cu SC RENERGETICS DECONTAMINARI SRL „Studiu experimental al eficientei unor produse biologice” – finalizat
  • Contract subsidiar tip C nr. 8767/04.06.2018 incheiat cu SC REGO COM SRL „Implementarea SIMCM conform cerintelor standardelor SR EN ISO 9001:2015 si SR EN ISO 14001:2015” – finalizat
  • Contract subsidiar tip C nr. 14273/24.08.2018 incheiat cu SC MAGNASCI SRL „Cercetari privind acuratetea rezultatelor masurarilor de PM10/PM2.5 din aerul inconjurator masurate cu echipamentul uRADMonitor A3 produs de firma noastra, raportat la metoda de referinta” – finalizat
  • Contract subsidiar tip C nr. 15915/21.09.2018 incheiat cu SC EDILUL CGA SA „Proiectarea, documentarea si implementarea sistemului de management SR EN ISO / CEI 17025:2018 in laboratoarele de apa potabila si apa uzata din cadrul SC EDILUL CGA SA” – in curs de implementare
  • Contract subsidiar tip C nr. 19088/13.11.2018 incheiat cu SC AXA ROTEAL SRL „Stabilirea caracteristicilor ecotoxicologice ale unor produse fabricate pe baza de agenti de suprafata tensioactivi (surfactanti), in vederea conformarii acestora cu cerintele Regulamentului European privind detergentii” – in curs de implementare
  • Contract subsidiar tip C nr. 22242/21.12.2018 incheiat cu SC FAIR INVEST SRL „Imbunatatire sistem de preepurare din industria food” – in curs de implementare
  • Contract subsidiar tip C nr. 3944/13.03.2019 incheiat cu SC ROCHEM SRL „Evaluarea toxicitatii acute si a capacitatii de degradare a unui produs antiscalant in conformitate cu cerintele Regulamentului European (CE) nr. 1907/2006 (REACH)” – in curs de implementare
  • Contract subsidiar tip C nr. 2225/13.02.2019 incheiat cu SC PRO AIR CLEAN SA „Proiectarea si documentarea sistemului de management SR EN ISO / CEI 17025:2018 in laboratorul de incercari de la SC PRO AIR CLEAN ECOLOGIC SA” – in curs de implementare
  • Contract subsidiar tip C nr. 2331/12.02.2019 incheiat cu SC LEBON TRADING SRL “Servicii oferite intreprinderii in vederea etichetarii ecologice a unor produse tip detergenti” – in curs de implementare

Activitatea D – Cercetare-dezvoltare realizată în colaborare efectivă

 • Sub-activitatea D1. – Cercetare industrială realizată în colaborare efectivă
 • Sub-activitatea D2. – Dezvoltare experimentală realizată în colaborare efectivă
 • 5 propuneri de proiect evaluate in cadrul primului apel de proiecte tip D
 • 4 propuneri de proiect evaluate in cadrul celui de al doilea apel de proiecte tip D
 • 2 propuneri de proiect evaluate in cadrul celui de al treilea apel de proiecte tip D
 • 5 contracte subsidiare tip D:
  • Contract subsidiar tip D nr. 15350/13.09.2017 incheiat cu SC CEPROMIN SA „Cercetari privind noi procedee pentru imbunatatirea tehnologiilor de tratare si pentru tratarea recuperativa a apelor de mina provenite din industria extractiva a minereurilor neferoase” – finalizat
  • Contract subsidiar tip D nr. 15351/13.09.2017 incheiat cu SC ALL GREEN SRL „Reciclarea avansata integrata a deseurilor combinate inseparabile de mase plastice si hartie, nereciclabile prin tehnologiile actuale” – in curs de implementare
  • Contract subsidiar tip D nr. 5831/18.04.2018 incheiat cu SC SANIMED INTERNATIONAL IMPEX SRL „Modelarea conceptuala si dezvoltarea unui sistem integrat de epurare a apelor reziduale adaptat tehnologiilor de productie a substraturilor colagenice poroase in cadrul SC Sanimed International Impex SRL” – in curs de implementare
  • Contract subsidiar tip D nr. 6537/27.04.2018 incheiat cu SC MGM STAR CONSTRUCT SRL „Obtinerea de fotocatalizatori prin depunere in vid pentru aplicatii in domeniul epurarii apelor reziduale” – in curs de implementare
  • Contract subsidiar tip D nr. 6538/27.04.2018 incheiat cu SC KEMATRONIC SRL „Cercetari privind cresterea eficientei fermentarii anaerobe in statiile de epurare orasenesti prin implementarea tehnologiilor de dezintegrare a namolului” – in curs de implementare

Activitatea E – Management de proiect (inclusiv informare și publicitate privind proiectul)

 • Sub-activitatea E1. – Managementul operativ al proiectului
  Rezultate obtinute:
  • 15 Rapoarte de progres
  • 15 Cereri de rambursare
  • 40 Procese verbale ale sedintelor echipei de mangement
  • 40 Procese verbale ale sedintelor Comitetului Stiintific
 • Sub-activitatea E2. – Întocmire strategie de promovare și transfer de cunoștințe
 • Sub-activitatea E3. – Gestionarea și valorificarea rezultatelor proiectului
  • 2 publicatii stiintifice in parteneriat cu intreprinderile
   • Laurentiu Razvan Dinu, Valeriu Robert Badescu, Viorel Ion Patroescu, Gabriela Geanina Vasile, Voicu Oncu, Kinetic analysis of manganese removal from mine water- continuous flow reaction system, 21th International Symposium „The Enviroment and the Industry” SIMI 2018, 20-21 september, 2018, Bucuresti
   • Romeo Cristian Ciobanu, George Andrei Ursan, Mihaela Aradoaei, Gheorghe Batrinescu, Alina Roxana Banciu, Specific tests concerning microwave sterilization efficiency of combined plastic and paper waste, 2018 International Conference and Expositions on Electrical and Power Engineering EPE 2018, Iasi, Gheorghe Asachi Technical University, 18-19 October 2018, indexata in Web of Science WOS:000458752200196

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Conţinutul acestui material nu reprezinta în mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului României