Activitatea A – Stimularea transferului de cunoștințe

Activitatea B – Accesul întreprinderilor la facilitățile, instalațiile și echipamentele INCD ECOIND

 • Sub-activitatea B1. – Acces la infrastructură / laboratoare / echipamente CD ale INCD ECOIND (inclusiv instruire)
 • 37 contracte subsidiare tip B:
  1. Contract subsidiar tip B nr. 10063/16.06.2017 incheiat cu SC EDILUL CGA SA „Instruirea personalului din laboratorul de microbiologie a SC EDILUL CGA SA privind metodele bacteriologice utilizate in controlul calitatii apei potabile si masurile de asigurare si control al calitatii rezultatelor” – finalizat
  2. Contract subsidiar tip B nr. 10064/16.06.2017 incheiat cu SC EDILUL CGA SA „Instruirea personalului din laboratoarele SC EDILUL CGA SA privind metodele de determinare a parametrilor fizico-chimici din probe de apa potabila si apa uzata si masurile de asigurare si control al calitatii rezultatelor” – finalizat
  3. Contract subsidiar tip B nr. 5969/20.04.2018 incheiat cu SC SANIMED INTERNATIONAL IMPEX SRL „Accesul personalului din laboratorul Centrului de Cercetare si Servicii in Biotehnologii Avansate din cadrul SANIMED INTERNATIONAL IMPEX SRL la infrastructura INCD ECOIND privind dezvoltarea de metode HPLC pentru determinarea poluantilor organici din probe de apa” – finalizat
  4. Contract subsidiar tip B nr. 5970/20.04.2018 incheiat cu SC SANIMED INTERNATIONAL IMPEX SRL „Accesul personalului din laboratorul Centrului de Cercetare si Servicii in Biotehnologii Avansate din cadrul SANIMED INTERNATIONAL IMPEX SRL la infrastructura INCD ECOIND pentru dezvoltarea de metode fizico-chimice a poluantilor din ape cu matrici complexe” – finalizat
  5. Contract subsidiar tip B nr. 5971/20.04.2018 incheiat cu SC SANIMED INTERNATIONAL IMPEX SRL „Accesul personalului din cadrul SC SANIMED INTERNATIONAL IMPEX SRL la infrastructura Laboratorului de Control Bacteriologic din cadrul INCD ECOIND si transfer de cunostinte privind dezvoltarea / implementarea de metode specifice controlului microbiologic al calitatii apei (potabila si uzata) precum si privind masurile de asigurare si control al calitatii rezultatelor – finalizat
  6. Contract subsidiar tip B nr. 17196/12.10.2018 incheiat cu SC PLAN ALESE SRL „Testarea calitatii apei din procesul de obtinere a unui nou produs alimentar (bere) prin asigurarea accesului intreprinderii SC Plan Alese SRL la infrastructura INCD ECOIND” – finalizat
  7. Contract subsidiar tip B nr. 17312/15.10.2018 incheiat cu SC TIC MARCON SRL „Accesul personalului din laboratorul SC TIC MARCON SRL la infrastructura INCD ECOIND pentru dezvoltarea unor metode fizico-chimice de determinare a poluantilor din apa uzata” – finalizat
  8. Contract subsidiar tip B nr. 2219/13.02.2019 incheiat cu SC PRO AIR CLEAN ECOLOGIC SA „Accesul personalului din cadrul SC PRO AIR CLEAN ECOLOGIC SA la infrastructura de cercetare a INCD ECOIND pentru dezvoltarea si validarea metodelor de determinare a unor metale toxice din probe de sol si namol” – finalizat
  9. Contract subsidiar tip B nr. 2221/13.02.2019 incheiat cu SC PRO AIR CLEAN ECOLOGIC SA „Accesul personalului din cadrul SC PRO AIR CLEAN ECOLOGIC SA la infrastructura de cercetare a INCD ECOIND pentru verificarea si validarea metodelor spectrofotometrice UV VIS de incercare pentru forme de azot din probe de apa uzata si apa potabila” – finalizat
  10. Contract subsidiar tip B nr. 2223/13.02.2019 incheiat cu SC PRO AIR CLEAN SA „Accesul personalului din cadrul SC PRO AIR CLEAN ECOLOGIC SA la infrastructura de cercetare a INCD ECOIND pentru testarea tehnicilor si metodelor de prelevare a probelor de sol si namol” – finalizat
  11. Contract subsidiar tip B nr. 1357/30.01.2019 incheiat cu SC GEOSTUD SRL „Accesul personalului din cadrul SC GEOSTUD SRL la infrastructura de cercetare INCD ECOIND pentru dezvoltarea si validarea metodei de determinare a produselor petroliere din probe de apa si sol prin tehnica IR” – finalizat
  12. Contract subsidiar tip B nr. 2043/11.02.2019 incheiat cu SC TIC MARCON SRL „Accesul personalului din laboratorul SC TIC MARCON SRL la infrastructura INCD ECOIND pentru testarea tehnicilor si metodelor de prelevare si conservare a probelor de apa potabila, apa uzata si apa subterana – finalizat
  13. Contract subsidiar tip B nr. 2045/11.02.2019 incheiat cu SC TIC MARCON SRL „Accesul personalului din laboratorul SC TIC MARCON SRL la infrastructura INCD ECOIND pentru dezvoltare si validarea / verificarea metodelor globale de testare a calitatii apei bazate pe tehnici de combustie (TOC, DOC, Nt, AOX) – finalizat
  14. Contract subsidiar tip B nr. 2047/11.02.2019 incheiat cu SC TERRA DINAMIC SRL „ Accesul SC TERRA DINAMIC SRL la infrastructura INCD ECOIND pentru realizarea unor dispersii ale concentratiei de miros in aer, inclusiv instruirea personalului” – finalizat
  15. Contract subsidiar tip B nr. 2142/12.02.2019 incheiat cu SC OEHLER MECANICA SRL „Accesul SC OEHLER MECANICA SRL la infrastructura INCD ECOIND pentru evaluarea emisiilor de poluanti in aer datorate proceselor tehnologice, inclusiv instruirea personalului” – finalizat
  16. Contract subsidiar tip B nr. 2144/12.02.2019 incheiat cu SC OEHLER MECANICA SRL „Accesul personalului din cadrul SC OEHLER MECANICA SRL la infrastructura de cercetare a INCD ECOIND pentru efectuarea de teste privind calitatea apei uzate, apei pluviale, apei subterane si a namolului din procesele de fabricatie” – finalizat
  17. Contract subsidiar tip B nr. 2049/11.02.2019 incheiat cu SC TERRA DINAMIC SRL „Accesul SC TERRA DINAMIC SRL la infrastructura INCD ECOIND pentru determinarea concentratiei de miros rezultat din procese tehnologice, inclusiv instruirea personalului” – finalizat
  18. Contract subsidiar tip B nr. 2329/18.02.2019 incheiat cu SC LEBON TRADING SRL „Acces la infrastructura INCD ECOIND pentru testarea ecotoxicologica a unor produse de tip detergenti, in vederea stabilirii caracteristicilor de biodegradabilitate si toxicitate acvatica si conformarii la cerintele Regulamentului European privind Detergentii” – finalizat
  19. Contract subsidiar tip B nr. 2349/14.02.2019 incheiat cu SC CESIU SRL “Accesul personalului din laboratorul SC CESIU SRL  la infrastructura de cercetare a INCD ECOIND pentru dezvoltarea si validarea metodelor de determinare a pesticidelor clorurate si a fenolilor din probe de apa” – finalizat
  20. Contract subsidiar tip B nr. 2347/14.02.2019 incheiat cu SC CESIU SRL “Accesul personalului din cadrul SC CESIU SRL  la infrastructura de cercetare INCD ECOIND pentru testarea metodei prin spectrometrie IR de determinare a produselor petroliere / hidrocarburilor din petrol din probe de mediu” – finalizat
  21. Contract subsidiar tip B nr. 2345/14.02.2019 incheiat cu SC CESIU SRL “Accesul personalului din cadrul SC CESIU SRL  la infrastructura de cercetare a INCD ECOIND pentru efectuarea testelor de prelevare a probelor de apa potabila, apa subterana si apa uzata si de estimare a incertitudinii de masurare specifice activitatii de prelevare” – finalizat
  22. Contract subsidiar tip B nr. 3783/11.03.2019 incheiat cu SC PROD SUIN SRL “Accesul personalului SC PROD SUIN SRL la infrastructura de cercetare a INCD ECOINS pentru dezvoltarea tehnicilor de prelevare a probelor de apa subterane si a metodelor volumetrice de analiza a apelor subterane (CCOMn si Cl)” – finalizat
  23. Contract subsidiar tip B nr. 5451/05.04.2019 incheiat cu SC PROEMAG COSMETICE SRL “Acces la infrastructura INCD ECOIND pentru testarea unui produs (detergent natural pentru rufe), in vederea stabilirii caracteristicilor ecotoxicologice (biodegradabilitate si toxicitate acvatica) si evaluarii conformitatii produsului la cerintele Regulamentului European privind Detergentii” – finalizat
  24. Contract subsidiar tip B nr. 4643/25.03.2019 incheiat cu SC Laborator Central Constructii CCF SRL “Accesul personalului din cadrul SC LABORATOR CENTRAL CONSTRUCTII CCF SRL la infrastructura de cercetare a INCD ECOIND pentru verificarea si validarea metodelor de incercare pentru determinarea sulfurilor dizolvate si a sulfatilor din probe de apa potabila si apa uzata” – finalizat
  25. Contract subsidiar tip B nr. 3358/04.03.2019 incheiat cu SC DUCATEX SRL “Accesul personalului din cadrul SC DUCATEX SRL la infrastructura de cercetare a INCD ECOIND pentru testarea tehnicilor si metodelor de prelevare a probelor de mediu (ap, sol)” – finalizat
  26. Contract subsidiar tip B nr. 3785/11.03.2019 incheiat cu SC Compressor Pump Industrial SRL “Acces la infrastructura INCD ECOIND pentru realizare teste si determinari fizico-chimice si microbiologice necesare pentru dezvoltare, imbunatatire si monitorizare functionare instalatii de tratare apa, inclusiv configuratii ionizatoare Aquanode si Medoxsil” – finalizat
  27. Contract subsidiar tip B nr. 4384/20.03.2019 incheiat cu SC SETCAR SA “Accesul personalului SC SETCAR SA la facilitatile si echipamentele INCD ECOIND si transfer de cunostinte privind metodologia de caracterizare a periculozitatii deseurilor si atribuire cod de deseu” – finalizat
  28. Contract subsidiar tip B nr. 1923/08.02.2019 incheiat cu SC DEMECO SRL „Accesul SC DEMECO SRL la infrastructura INCD ECOIND pentru evaluarea emisiilor si imisiilor de poluanti in aer rezultati din activitatea de incinerare a deseurilor, inclusiv instruirea personalului implicat” – finalizat
  29. Contract subsidiar tip B nr. 5282/03.04.2019 incheiat cu SC DEMECO SRL „Accesul SC DEMECO SRL la infrastructura INCD ECOIND pentru determinarea concentratiei de miros din emisii si imisii prin olfactometrie dinamica si modelarea matematica a dispersiei, inclusiv instruirea personalului” – finalizat
  30. Contract subsidiar tip B nr. 12109/31.07.2019 incheiat cu SC CESIU SRL „Accesul personalului din cadrul SC CESIU SRL la facilitatile si echipamentele INCD ECOIND si transfer de cunostinte privind tehnici de microbiologie a apei” – finalizat
  31. Contract subsidiar tip B nr. 1788/06.02.2020 incheiat cu SC GEOSTUD SRL „Accesul personalului din cadrul laboratorului SC GEOSTUD SRL la infrastructura INCD ECOIND pentru testarea rezultatelor incercarilor proprii prin scheme de intercomparare” – finalizat
  32. Contract subsidiar tip B nr. 3883/16.03.2020 incheiat cu SC COMPRESSOR PUMP INDUSTRIAL SRL „Accesul la infrastructura INCD ECOIND pentru cercetare tehnologica si optimizare tehnologii / functionare echipamente si instalatii de conditionare si tratare apa, inclusiv configuratii cuprinzand ionizatoare anticalcar si anticoroziune si monitorizare fizico-chimica si (micro)biologica – in curs de implementare
  33. Contract subsidiar tip B nr. 5670/16.04.2020 incheiat cu SC LACECA SA “Accesul personalului din cadrul SC LACECA SA la infrastructura de
   cercetare a INCD ECOIND pentru dezvoltarea si validarea metodelor de determinare a unor metale toxice din probe de sol si namol” – finalizat

  34. Contract subsidiar tip B nr. 5672/16.04.2020 incheiat cu SC LACECA SA „Accesul personalului din cadrul SC LACECA SA la infrastructura de cercetare a INCD ECOIND pentru testarea tehnicilor si metodelor de prelevare a probelor de mediu” – finalizat

  35. Contract subsidiar tip B nr. 5674/16.04.2020 incheiat cu SC LACECA SA „Accesul personalului din cadrul SC LACECA SA la infrastructura de
   cercetare a INCD ECOIND pentru verificarea si validarea metodelor spectrofotometrice de incercare pentru amoniu, azotat, azotit din probe de
   apa” – finalizat

  36. Contract subsidiar tip B nr. 07573/02.06.2020 incheiat cu SC BARAD INVESTITII SRL „Accesul personalului SC BARAD INVESTITII SRL la
   infrastructura de cercetare a INCD ECOIND pentru dezvoltarea tehnicilor de prelevare a probelor de apa subterana si deseu (cenusa) si a
   metodelor de analiza a apelor (CCO-Cr si materii in suspensie)” – in curs
   de implementare

  37. Contract subsidiar tip B nr. 07521/02.06.2020 incheiat cu SC BARAK DEVELOPMENT SRL „Accesul personalului SC BARAK DEVELOPMENT
   SRL la infrastructura de cercetare a INCD ECOIND pentru dezvoltarea tehnicilor de prelevare a probelor de sol si apa subterana si a metodelor
   spectrofotometrice de analiza a apelor subterane (amoniu, azotati si azotiti)” – in curs de implementare

Activitatea C – Transfer de abilități / competențe de cercetare – dezvoltare și de sprijinire a inovării

 • Sub-activitatea C1. – Activități de cercetare industrială și/sau dezvoltare experimentală contractuale, efectuate pentru și în numele întreprinderii
  • Sub-activitatea C1.1 – Activități de cercetare industrială contractuale
  • Sub-activitatea C1.2 – Activități de dezvoltare experimentală contractuale
 • Sub-activitatea C4. – Servicii de etichetare de calitate, testarea și certificarea calității furnizate de INCD ECOIND
 • 12 contracte subsidiare tip C:
  1. Contract subsidiar tip C nr. 21431/08.12.2017 incheiat cu SC ISAF – SOCIETATE DE SEMNALIZARI SI AUTOMATIZARI FEROVIARE SA „Tranzitia SIMCM implementat la cerintele standardului SR EN ISO 9001:2015 si SR EN ISO 14001:2015” – finalizat
  2. Contract subsidiar tip C nr. 3590/07.03.2018 incheiat cu SC RENERGETICS DECONTAMINARI SRL „Studiu experimental al eficientei unor produse biologice” – finalizat
  3. Contract subsidiar tip C nr. 8767/04.06.2018 incheiat cu SC REGO COM SRL „Implementarea SIMCM conform cerintelor standardelor SR EN ISO 9001:2015 si SR EN ISO 14001:2015” – finalizat
  4. Contract subsidiar tip C nr. 14273/24.08.2018 incheiat cu SC MAGNASCI SRL „Cercetari privind acuratetea rezultatelor masurarilor de PM10/PM2.5 din aerul inconjurator masurate cu echipamentul uRADMonitor A3 produs de firma noastra, raportat la metoda de referinta” – finalizat
  5. Contract subsidiar tip C nr. 15915/21.09.2018 incheiat cu SC EDILUL CGA SA „Proiectarea, documentarea si implementarea sistemului de management SR EN ISO / CEI 17025:2018 in laboratoarele de apa potabila si apa uzata din cadrul SC EDILUL CGA SA” – finalizat
  6. Contract subsidiar tip C nr. 19088/13.11.2018 incheiat cu SC AXA ROTEAL SRL „Stabilirea caracteristicilor ecotoxicologice ale unor produse fabricate pe baza de agenti de suprafata tensioactivi (surfactanti), in vederea conformarii acestora cu cerintele Regulamentului European privind detergentii” – finalizat
  7. Contract subsidiar tip C nr. 22242/21.12.2018 incheiat cu SC FAIR INVEST SRL „Imbunatatire sistem de preepurare din industria food” – in curs de implementare
  8. Contract subsidiar tip C nr. 3944/13.03.2019 incheiat cu SC ROCHEM SRL „Evaluarea toxicitatii acute si a capacitatii de degradare a unui produs antiscalant in conformitate cu cerintele Regulamentului European (CE) nr. 1907/2006 (REACH)” – finalizat
  9. Contract subsidiar tip C nr. 2225/13.02.2019 incheiat cu SC PRO AIR CLEAN SA „Proiectarea si documentarea sistemului de management SR EN ISO / CEI 17025:2018 in laboratorul de incercari de la SC PRO AIR CLEAN ECOLOGIC SA” – finalizat
  10. Contract subsidiar tip C nr. 2331/12.02.2019 incheiat cu SC LEBON TRADING SRL “Servicii oferite intreprinderii in vederea etichetarii ecologice a unor produse tip detergenti” – finalizat
  11. Contract subsidiar tip C nr. 3700/11.03.2020 incheiat cu SC SALUBRIS SA „Cercetari privind optimizarea parametrilor statiei de epurare levigat CMID Balteni” – in curs de implementare.
  12. Contract subsidiar tip C nr. 4964/01.04.2020 incheiat cu SC SALUBRISSA „Cercetari privind evidentierea evolutiei in timp a gradului de poluare a factorilor de mediu indus de depozitele de deseuri neconforme inchise definitiv in judetul Olt (Slatina, Bals, Caracal, Corabia, Draganesti Olt si
   Scornicesti) – solutii optime pentru o gestionare sustenabila pe termen lung” – in curs de implementare

Activitatea D – Cercetare-dezvoltare realizată în colaborare efectivă

 • Sub-activitatea D1. – Cercetare industrială realizată în colaborare efectivă
 • Sub-activitatea D2. – Dezvoltare experimentală realizată în colaborare efectivă
 • 5 propuneri de proiect evaluate in cadrul primului apel de proiecte tip D
 • 4 propuneri de proiect evaluate in cadrul celui de al doilea apel de proiecte tip D
 • 2 propuneri de proiect evaluate in cadrul celui de al treilea apel de proiecte tip D
 • 1 propunere de proiect evaluata in cadrul celui de al patrulea apel de proiecte tipD
 • 8 contracte subsidiare tip D:
  1. Contract subsidiar tip D nr. 15350/13.09.2017 incheiat cu SC CEPROMIN SA „Cercetari privind noi procedee pentru imbunatatirea tehnologiilor de tratare si pentru tratarea recuperativa a apelor de mina provenite din industria extractiva a minereurilor neferoase” – finalizat
  2. Contract subsidiar tip D nr. 15351/13.09.2017 incheiat cu SC ALL GREEN SRL „Reciclarea avansata integrata a deseurilor combinate inseparabile de mase plastice si hartie, nereciclabile prin tehnologiile actuale” – finalizat
  3. Contract subsidiar tip D nr. 5831/18.04.2018 incheiat cu SC SANIMED INTERNATIONAL IMPEX SRL „Modelarea conceptuala si dezvoltarea unui sistem integrat de epurare a apelor reziduale adaptat tehnologiilor de productie a substraturilor colagenice poroase in cadrul SC Sanimed International Impex SRL” – in curs de implementare
  4. Contract subsidiar tip D nr. 6537/27.04.2018 incheiat cu SC MGM STAR CONSTRUCT SRL „Obtinerea de fotocatalizatori prin depunere in vid pentru aplicatii in domeniul epurarii apelor reziduale” – in curs de implementare
  5. Contract subsidiar tip D nr. 6538/27.04.2018 incheiat cu SC KEMATRONIC SRL „Cercetari privind cresterea eficientei fermentarii anaerobe in statiile de epurare orasenesti prin implementarea tehnologiilor de dezintegrare a namolului” – finalizat
  6. Contract subsidiar tip D nr. 14352/12.09.2019 incheiat cu SC INNOVATIVE GREEN MATERIALS SRL „Reciclare ecologica inovativa de deseuri de fulgi/pene, lana, blana si similare continand keratina, cu diverse grade de contaminare pentru realizarea de materiale biocompozite cu matrice din mase plastice reciclate, destinate domeniului de transport si constructii” – in curs de implementare
  7. Contract subsidiar tip D nr. 13674/30.08.2019 incheiat cu SC APEL LASER SRL „Sistem inovativ de identificare si caracterizare a microplasticelor din apa prin spectrometrie RAMAN” – in curs de implementare
  8. Contract subsidiar tip D nr. 7563/04.06.2020 incheiat cu SC INTELECTROIASI SRL „Sistem integrat de control al calitatii apei din panza freatica pe baza de senzori electrochimici” – in curs de implementare

Activitatea E – Management de proiect (inclusiv informare și publicitate privind proiectul)

 • Sub-activitatea E1. – Managementul operativ al proiectului
  Rezultate obtinute:
  • 17 Rapoarte de progres
  • 20 Cereri de rambursare
  • 51 Procese verbale ale sedintelor echipei de mangement
  • 46 Procese verbale ale sedintelor Comitetului Stiintific
 • Sub-activitatea E2. – Întocmire strategie de promovare și transfer de cunoștințe
  • Strategia de promovare si transfer tehnologic/de cunostinte + anexe pachetele de informatii pentru activitatile de tip A, B, C, D
 • Sub-activitatea E3. – Gestionarea și valorificarea rezultatelor proiectului
  • 22 publicatii stiintifice in parteneriat cu intreprinderile
   1. Laurentiu Razvan Dinu, Valeriu Robert Badescu, Viorel Ion Patroescu, Gabriela Geanina Vasile, Voicu Oncu, Kinetic analysis of manganese removal from mine water- continuous flow reaction system, 21th International Symposium „The Enviroment and the Industry” SIMI 2018, 20-21 september, 2018, Bucuresti
   2. Romeo Cristian Ciobanu, George Andrei Ursan, Mihaela Aradoaei, Gheorghe Batrinescu, Alina Roxana Banciu, Specific tests concerning microwave sterilization efficiency of combined plastic and paper waste, 2018 International Conference and Expositions on Electrical and Power Engineering EPE 2018, Iasi, Gheorghe Asachi Technical University, 18-19 October 2018, WOS:000458752200196
   3. Gheorghe Batrinescu, Nicolae Ionut Cristea, Robert Valeriu Badescu, Romeo Cristian Ciobanu, George Andrei Ursan, Mihaela Aradoaei, The induced impact on the environment by combined plastic and paper waste before and after recovery, Revista de Chimie, 70(12), pg. 4579, 2019
   4. Mihai Stefanescu, Gheorghe Nechifor, Ion-Viorel Patroescu, Laurentiu Razvan Dinu, Ioana Alexandra Ionescu, Constantin Damian, Modern biogas generation method based on ultrasonic and anaerobic fermentation of municipal wastewater biological sludge, Revista de Chimie, 70(12), pg. 4591, 2019
   5. Roxana-Elena Scutariu, Gheorghe Batrinescu, Gheorghe Nechifor, Anda Gabriela Tenea, Marius Simion, Florinela Pirvu, Ioana Alexandra Ionescu, Lucian Alexandru Constantin, Georgiana Dolete, Concentration and purification of collagen proteins by ultrafiltration, Revista de Chimie, 70(12), pg. 4601, 2019
   6. Romeo Cristian Ciobanu, Gheorghe Batrinescu, George Andrei Ursan, Alina Ruxandra Caramitu, Virgil Marinescu, Adriana Matei Bors, Iosif Lingvay, Mechanical and morphostructural characteristics of composite materials performed by recycling mixed waste of plastic and paper, Materiale Plastice, 56(3), pg. 475, 2019
   7. Catalina Stoica, Laurentiu Dinu, Irina Lucaciu, Mihai Nita Lazar, Voicu Oncu, The toxic effect of conventional treated mine water on aquatic organisms, Revista de Chimie, 71(1), pg. 67, 2020
   8. Elena Bucur, Radu Motisan, Andrei Vasile, Gheorghita Tanase, Luoana Florentina Pascu, Carol Blaziu Lehr, Adriana Cuciureanu, Assessment of the accuracy of analyzers for automatic determination of PM10 and PM25 particulate matter in ambient air, Revista de Chimie, 71(1), pg. 83, 2020
   9. Elena Elisabeta Manea, Costel Bumbac, Florin Gaulea, Experimental evaluation of a biological products’ efficiency for high-load wastewater treatement, 22nd International Symposium „The Environment and The Industry” SIMI 2019, Bucharest, 26-27 september 2019, Proceedings book, pg. 45, 2019
   10. Mirela Alina Constantin, Lucian Alexandru Constantin, Ion Viorel Patroescu, Gheorghe Batrinescu, Georgiana Dolete, Experimental study on using commercial membranes for treatment of wastewater generated by collagen production, 22nd International Symposium „The Environment and The Industry” SIMI 2019, Bucharest, 26-27 september 2019, Proceedings book, pg. 50, 2019
   11. Laurentiu Razvan Dinu, Valeriu Robert Badescu, Gabriela Geanina Vasile, Ionut Cristea, Ecaterina Anca Serban, Voicu Oncu, Marinela Moga, Fe-Al recovery from mine water treatment residuals and product testing for wastewater treatment – phosphate and turbidity removal, 22nd International Symposium „The Environment and The Industry” SIMI 2019, Bucharest, 26-27 september 2019, Proceedings book, pg. 56, 2019
   12. Mihai Bratu, Luoana Florentina Pascu, Mihaela Petrescu, Andreea Cozea, Maria Pasca, Assessment of the air pollution due to combustion processes of different wastes, 22nd International Symposium „The Environment and The Industry” SIMI 2019, Bucharest, 26-27 september 2019, Proceedings book, pg. 144, 2019
   13. Agnes Serbanescu, Mona Barbu, Ionut Cristea, Gina Catrina, Georgiana Cernica, Mihai Stefanescu, Ioana Bercu, Evaluation of ash related problems during sewage sludge combustion, 22nd International Symposium „The Environment and The Industry” SIMI 2019, Bucharest, 26-27 september 2019, Proceedings book, pg. 184, 2019
   14. Georgiana Cernica, Adriana Cuciureanu, Gina Catrina (Traistaru), Diana Stroia, Influence of the pH indicator on dissolved organic carbon for determination the hazardousness of industrial waste, 22nd International Symposium „The Environment and The Industry” SIMI 2019, Bucharest, 26-27 september 2019, Proceedings book, pg. 200, 2019
   15. Valeriu Danciulescu, Luoana Florentina Pascu, Mihaela Petrescu, Andreea Cozea, Raluca Diodiu, Gheorghita Tanase, Maria Pasca, The influence of emission sources on particulate matter pollution in adjacent areas, 22nd International Symposium „The Environment and The Industry” SIMI 2019, Bucharest, 26-27 september 2019, Proceedings book, pg. 253, 2019
   16. Roxana-Elena Scutariu, Gheorghe Batrinescu, Gheorghe Nechifor, Florinela Pirvu, Lucian Constantin, Georgiana Dolete, Concentration of collagen proteins by ultrafiltration compared to a standard protein (BSA), 22nd International Symposium „The Environment and The Industry” SIMI 2019, Bucharest, 26-27 september 2019, Book of abstracts, pg. 22, 2019
   17. Georgiana Dolete, Lucian Alexandru Constantin, Bianca Maria Tihauan, Laurentiu Cezar Irimia, Perspectives on minimizing the environmental impact of a collagen plant, 22nd International Symposium „The Environment and The Industry” SIMI 2019, Bucharest, 26-27 september 2019, Book of abstracts, pg. 40, 2019
   18. Gheorghe Batrinescu, Ionut Cristea Nicolae, Robert Valeriu Badescu, Romeo Cristian Ciobanu, George Andrei Ursan, Mihaela Aradoaei, Induced environmental impact of combined plastic and paper wastes before and after valorization, 22nd International Symposium „The Environment and The Industry” SIMI 2019, Bucharest, 26-27 september 2019, Book of abstracts, pg. 53, 2019
   19. Catalina Stoica, Laurentiu Dinu, Irina Lucaciu, Mihai Nita Lazar, Voicu Oncu, The impact of conventional treated mine water on Hondol river – a preliminary study of benthic invertebrates, 22nd International Symposium „The Environment and The Industry” SIMI 2019, Bucharest, 26-27 september 2019, Book of abstracts, pg. 84, 2019
   20. Georgeta Madalina Arama, Lidia Kim, Diana Stroia, Challenges inpretreatment / treatment of oil in water emulsions for oil waste
    management in the context of sustainable development, Revista de Chimie, 71(4), pg. 297, 20
   21.  Ionut Nicolae Cristea, Arcadie Sobetkii, Lucian AlexandruConstantin, Mirela Alina Constantin, Ines Nitoi, Ag-TiO2 assisted
    photocatalytic degradation of cytostatic drug cyclophosphamideunder UV-VIS light, Revista de Chimie, 71(4), pg. 347, 2020
   22.  Ioana Alexandra Ionescu, Viorel Patroescu, Mihai Stefanescu, Vasile Iancu, Florentina Laura Chiriac, Constantin Damian,
    Influence of excess biological sludge disintegration processes on pharmaceutical compounds, hormones and PAH concentrations
    from anaerobic stabilized sludge, Revista de Chimie, 71(6), pg.346, 2020

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Conţinutul acestui material nu reprezinta în mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului României