Stimati colaboratori, Avand in vedere Instructiunea din 30.06.2017 inaintata de Ministerul Cercetarii si Inovarii – Organism Intermediar pentru Cercetare privind verificarea intreprinderii de catre organizatia de cercetare, in cazul parteneriate pentru transfer de cunostinte, Pachetele de informatii ale proiectului PARTENER-ECOIND aferente: SERVICIILOR DE ACCES la facilitățile, instalațiile, echipamentele de cercetare (activitati B); SERVICIILOR DE CERCETARE […]


În vederea îndeplinirii obiectivului proiectului, respectiv desfășurarea de activități de transfer de cunoștințe în domeniul ecologiei industriale, INCD – ECOIND va sprijini întreprinderile prin: accesul la facilitați, instalații, echipamente (activități de tip B); activități de transfer de abilitați/competente CD si de sprijinire a inovării (activități de tip C); CD in colaborare efectiva (activități de tip […]