În vederea îndeplinirii obiectivului proiectului, respectiv desfășurarea de activități de transfer de cunoștințe în domeniul ecologiei industriale, INCD – ECOIND va sprijini întreprinderile prin:

  • accesul la facilitați, instalații, echipamente (activități de tip B);
  • activități de transfer de abilitați/competente CD si de sprijinire a inovării (activități de tip C);
  • CD in colaborare efectiva (activități de tip D).

Astfel, va punem la dispoziție modelele de contracte subsidiare ce vor fi semnate cu întreprinderile în vederea realizării de parteneriate, respectiv:

Suplimentar, va punem la dispoziție și Ordinul nr. 207/13.04.2017 emis de Ministerul Cercetării și Inovării privind aprobarea modelelor de contracte subsidiare pentru acțiunea 1.2.3. din POC 2014-2010.