INCD-ECOIND anunță prelungirea perioadei de depunere în cadrul apelului de proiecte pentru activități de cercetare industriala/dezvoltare experimentală în colaborare efectivă cu întreprinderile (D).

Termenul limită pentru depunerea propunerilor de proiecte va fi 08.03.2020 ora 23:59.

Pachetul de informații cercetare-dezvoltare în colaborare efectivă (D) poate fi consultat aici

Apelul de proiecte este realizat in baza proiectul “Promovarea, identificarea si realizarea de parteneriate pentru transfer de cunoștințe in domeniul ecologiei industriale <PARTENER-ECOIND> cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Acțiunea 1.2.3.

Alte informații utile:

  • propunerile de proiecte se depun in format electronic (format pdf) pe adresa de mail partener@incdecoind.ro pana pe data de 08.03.2020 ora 23:59.

INCD-ECOIND oferă gratuit întreprinderilor (prin proiectul PARTENER-ECOIND) consultanță pentru identificarea nevoilor de cercetare, a posibilităților de colaborare, verificare a eligibilității si întocmirii propunerii de proiect; mai multe detalii pot fi consultate la următorul link: https://partenerecoind.incdecoind.ro/wp-content/uploads/2017/03/Pachet-de-inf-_Consultanta_A.pdf