Grupul țintă al proiectului este reprezentat de întreprinderi cu care pot fi încheiate contracte directe și care devin astfel beneficiari direcți ai transferului de cunoștințe și know-how promovat de INCD ECOIND.

Principalele beneficii pentru întreprinderi constau în:

  • Noi direcții de dezvoltare a afacerilor,
  • Extinderea activității,
  • Crearea de noi locuri de munca,
  • Produse noi , brevete,
  • Extinderea participării în proiecte de cercetare – dezvoltare interne și internaționale
  • Modernizarea produselor / serviciilor existente în portofoliu și dezvoltarea de noi produse / servicii
  • Formare de personal în domeniul cercetare – dezvoltare – inovare,
  • Realizarea de parteneriate INCD ECOIND – întreprindere pe activități complementare,
  • Dezvoltarea competențelor de lucru în echipe mixte INCD ECOIND – întreprindere.