Indicatori de realizare prestabiliti
Denumire
Valoare aprobata/revizuita
Valoare obtinuta pana in prezent
Numar de societati sprijinite –CO01
Numar de societati care coopereaza cu institutii de cercetare – CO26
Investitii private combinate cu sprijinul public pentru proiecte de inovare sau de C&D – CO27 (euro)
Numar de societati care beneficiaza de sprijin pentru introducerea de noi produse pe piata – CO28
Cereri de brevete rezultate din proiect – 3S7
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Indicatori de realizare suplimentari
Denumire
Valoare aprobata/revizuita
Valoare obtinuta pana in prezent
Număr total de contracte încheiate cu întreprinderi în cadrul proiectului
Număr de contracte încheiate cu întreprinderi mici și mijlocii în cadrul proiectului
Număr de contracte cu întreprinderi care au solicitat sprijin pentru introducerea de produse noi pe piață în cadrul proiectului
Număr de contracte de colaborare CD încheiate cu întreprinderi în cadrul proiectului
Valoarea totală a cheltuielilor private atrase prin contractele cu întreprinderi în cadrul proiectului (lei)
Număr de publicații științifice împreună cu întreprinderile, ca urmare a contractelor cu acestea
Cereri de brevete rezultate din proiect
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0