Indicatori de realizare
Asumati
Realizati
Număr total de contracte încheiate cu întreprinderi în cadrul proiectului
Număr de contracte încheiate cu întreprinderi mici și mijlocii în cadrul proiectului
Număr de contracte cu întreprinderi care au solicitat sprijin pentru introducerea de produse noi pe piață în cadrul proiectului
Număr de contracte de colaborare CD încheiate cu întreprinderi în cadrul proiectului
Valoarea totală a cheltuielilor private atrase prin contractele cu întreprinderi în cadrul proiectului
Număr de publicații științifice împreună cu întreprinderile, ca urmare a contractelor cu acestea
Cereri de brevete rezultate din proiect
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

332,456

0

0