Facilitati pentru IMM-uri in cadrul proiectului Partener ECOIND

Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Ecologie Industrială – ECOIND București implementează proiectul “PROMOVAREA, IDENTIFICAREA ȘI REALIZAREA DE PARTENERIATE PENTRU TRANSFER DE CUNOȘTINȚE ÎN DOMENIUL ECOLOGIEI INDUSTRIALE“.

Proiectul acorda o serie de facilitati IMM-urilor in sensul reducerii cu pana la 80% a costurilor pentru diferite activități, respectiv :

  • Accesul întreprinderilor la facilitățile, instalațiile, echipamentele INCD-ECOIND (inclusiv instruire) – Proiecte tip B

o   Instruirea personalului din laboratoarele IMM-urilor (pe tehnici/metode fizico – chimice si biologice pentru componentele de mediu apa, aer, sol, sediment, namol; aparate, proceduri acreditare RENAR);

o   Analize – testări / experimente fizico-chimice și biologice pentru imbunatatirea tehnologiilor/proceselor de mediu utilizate in cadrul IMM-urilor;

  • Activități de cercetare industrială și/sau dezvoltare experimentală, executate pentru IMM-uri – Proiecte tip C

o   Cercetare pentru identificare/optimizare soluții tehnologice, metode, studii, cercetari în domeniul protecției mediului

o   Servicii de testare a calității produselor din sfera ecologiei industriale

o   Servicii de implementare și certificare sisteme de management și pentru pregătirea pentru acreditare a laboratoarelor de încercări din cadrul întreprinderilor

Mai multe informații despre proiect se pot găsi accesând site-ul proiectului www.partenerecoind.incdecoind.ro  sau prin contactare directa.

Putem veni in ajutorul domneavoastra pentru a identifica posibilitatea de finantare si rezolvarea problemelor cu care va confruntati – va rugam sa ne contactati la adresele de email carol.lehr@incdecoind.ro sau ecoind@incdecoind.ro pana la data de 18 ianuarie.