Scop:

Creșterea performanței și competitivității întreprinderilor prin utilizarea expertizei existente în INCD ECOIND în vederea dezvoltării, îmbunătățirii și optimizării de produse/servicii/tehnologii prin activități de cercetare industrială/dezvoltare experimentală realizate în colaborare efectivă.

Obiective:

  • creșterea productivității, competitivității și calității produselor obținute la nivelul întreprinderilor;
  • încurajarea IMM-urilor de a se implica în activități de cercetare-dezvoltare care să conducă la lansarea în piață de produse/tehnologii noi sau semnificativ îmbunătățite;
  • intensificarea cooperării între întreprinderi și INCD ECOIND;
  • interconectarea expertizei existente în INCD ECOIND cu necesitățile întreprinderilor;
  • dezvoltarea de prototipuri și instalații pilot pentru produse, tehnologii, servicii noi sau semnificativ îmbunătățite prin colaborare efectivă între întreprinderi și INCD ECOIND ;
  • întărirea capacității de inovare a întreprinderilor și consolidarea contribuției acestora la crearea de noi produse/sisteme/tehnologii cu potențial de exploatare pe piața internă și internațională.

Buget fonduri nerambursabile: 3.659.236 lei

Termenul limită pentru depunerea propunerilor de proiecte va fi 15.03.2018.

Pachetul de informații cercetare-dezvoltare în colaborare efectivă (D) poate fi consultat aici…

Apelul de proiecte este realizat in baza proiectul “Promovarea, identificarea si realizarea de parteneriate pentru transfer de cunoștințe in domeniul ecologiei industriale <PARTENER-ECOIND> cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Acțiunea 1.2.3.

Alte informații utile: