Stimati colaboratori,

Avand in vedere Instructiunea din 30.06.2017 inaintata de Ministerul Cercetarii si Inovarii – Organism Intermediar pentru Cercetare privind verificarea intreprinderii de catre organizatia de cercetare, in cazul parteneriate pentru transfer de cunostinte, Pachetele de informatii ale proiectului PARTENER-ECOIND aferente: SERVICIILOR DE ACCES la facilitățile, instalațiile, echipamentele de cercetare (activitati B); SERVICIILOR DE CERCETARE (activități C); si PROIECTELOR DE CERCETARE DEZVOLTARE ÎN COLABORARE EFECTIVĂ (activitati D) au fost actualizate corespunzator.

Principalele modificari/completari ale pachetelor de informatii vizeaza:

1. Procesul de verificare consta in parcurgerea urmatoarelor etape (conform Instructiunii Ministerului Cercetarii si Inovarii – Organism Intermediar pentru Cercetare din 30.06.2017 privind verificarea intreprinderii de catre organizatia de cercetare, in cazul Parteneriate pentru transfer de cunostinte):

a). etapa de verificare a conformitatii administrative si

b). etapa de verificare a eligibilitatii solicitantului întreprindere si a propunerii de proiect

2. Întreprinderile solicitante depun propunerile de proiecte descrise conform Cererii de finanțare (Anexa 1), și dovezile de eligibilitate a întreprinderii:

  • Declaratie pe propria raspundere privind eligibilitatea (anexa nr.2 la modelul de contract subsidiar;

  • Declaratie pe propria raspundere privind evitarea dublei finantari din fonduri publice (anexa nr.3 la modelul de contract subsidiar);

  • Declaratia intreprinderii de incadrare in categoria IMM (unde este cazul, anexa 4 la modelul de contract subsidiar);

  • Declaratie pe propria raspundere privind ajutoare de minimis (anexa nr. 5 la modelul de contract subsidiar) – in cazul proiectelor care vizeaza ajutor de minimis;

  • *Extras de la Registrul Comertului;

  • *Certificate fiscale (de atestare fiscala si de obligatii bugetare)

  • *Cazier judiciar al reprezentantului legal;

  • *Copie dupa actul de identitate al reprezentantului legal;

  • *Situatii financiare pe ultimii 2 ani.

*documente noi solicitate

* Documentele justificative se depun in faza de pregatire contract, dupa comunicarea rezultatelor privind evaluarea.

3. INCD ECOIND verifica conformitatea administrativa, eligibilitatea solicitantului intreprindere si a propunerii de proiect (serviciul solicitat/propunerea de cercetare in colaborare) conform Instructiunii Ministerului Cercetarii si Inovarii – Organism Intermediar pentru Cercetare din 30.06.2017 privind verificarea intreprinderii de catre organizatia de cercetare, in cazul Parteneriate pentru transfer de cunostinte.

4. Avand in vedere micile modificari si documentele solicitate suplimentar pentru evaluarea eligibilitatii potentialilor beneficiari, calendarul de depunere si evaluare pentru PROIECTELE DE CERCETARE DEZVOLTARE ÎN COLABORARE EFECTIVĂ (activitati de tip D) se modifica astfel:

Apel 1 (2017)

Termen

Depunere aplicații

17 iulie

Verificare eligibilitate conform declaratiilor anexe la cererea de finantare

21 iulie

Contestații privind eligibilitatea

24iulie

Evaluare tehnică si comunicare rezultate

18 august

Contractare si verificarea intreprinderii conform instructiuniii 8962/30.06

01 septembrie