INCD-ECOIND, prin proiectul “Promovarea, identificarea si realizarea de parteneriate pentru transfer de cunostinte in domeniul ecologiei industriale <PARTENER-ECOIND> cofinantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operational Competitivitate 2014-2020, Actiunea 1.2.3.,  ofera potentialilor beneficiari eligibili (intreprinderi) in conditii avantajoase, urmatoarele: Consultanță gratuita pentru identificarea nevoilor de cercetare si stimularea transferului de cunoștințe SERVICII DE […]